Kontaktuppgifter

Beava Ab:s verksamhet har övergått till Star trikoo fr.o.m den 24.4.2014

Produktion och försäljning:

Victoria Carp-Seppänen
Mjölnaregatan 10
65100 VASA

Telefon: 050-3300367

victoria.carp-seppanen@beava.fi